Compliance – Code of Conduct (Overholdelse af adfærdskodeks)

For os er compliance en vigtig komponent for at sikre vores virksomheds bæredygtige succes. Vores code of conduct (adfærdskodeks) har til formål at hjælpe vores medarbejdere og samarbejdspartnere med at identificere compliance-risici og mulige ulovlige handlinger på et tidligt tidspunkt. Denne adfærdskodeks fastlægger de standarder og politikker, vi følger for at hjælpe os med at opfylde vores og vores nationale og internationale kunders og leverandørers forpligtelser. Vores standarder gælder for alle, der arbejder for eller på vegne af PLIXXENT. Alle PLIXXENT-medarbejdere skal overholde denne code of conduct. Vi er forpligtet til at overholde landelove og -bestemmelser, der gælder for vores tjenester over hele verden. Denne adfærdskodeks fastlægger de retlige rammer, inden for hvilke vi opererer. Det definerer de grundlæggende principper for vores adfærd og forholdet til vores forretning, partnere og offentligheden. Den fastlægger principperne for vores virksomhedshandlinger og udtrykker vores virksomhedsværdier.

Download Compliance – Code of Conduct