SIKKERHED ER
ET VALG, VI TRÆFFER

HOS PLIXXENT FOKUSERER VI IKKE ALENE PÅ SIKKERHED i alle vores egne aktiviteter og i brugen og håndteringen af vores produkter. Vi har også vores kunder i tankerne og tilbyder trænings- og vurderingssessioner for at sikre maksimalt fokus på sikkerhed, uanset hvor vores produkter ender.

MEDARBEJDERSIKKERHED

VORES MEDARBEJDERE ER VORES STØRSTE AKTIV – DERFOR FOKUSERER VI PÅ AT SKABE ET SIKKERT ARBEJDSMILJØ FOR DEM. Alle medarbejdere gennemgår løbende en omfattende træning, så de lærer at tænke og handle sikkert. Skulle der på trods af disse indsatser ske noget, vil hændelsen blive undersøgt for at forhindre, at den gentager sig. Alle arbejdsulykker registreres og analyseres, så vi kan lære af dem. Vores mål er at reducere antallet af medarbejderskader som følge af arbejdsrelaterede aktiviteter til nul.

PRODUKTSIKKERHED

HÅNDTERINGEN, TRANSPORTEN, BRUGEN, GENANVENDELSEN OG BORTSKAFFELSEN AF VORES PRODUKTER SKAL LEVE OP TIL STRENGE KRAV. Mange af vores produkter er underlagt omfattende informationsregler, som vi overgår ved at levere ekstra information vedrørende sikker interaktion samt træningskurser. Vores specialister arbejder tæt sammen med kunder, forhandlere og offentlige myndigheder på alle områder af vores forretning for at sikre, at vores produkter håndteres sikkert.

ANLÆGSSIKKERHED

DET SIGER SIG SELV, AT ALLE VORES LOKALITETER OVERHOLDER DE LOVMÆSSIGE KRAV FOR OPERATØREN EJERE AF INDUSTRIELLE ANLÆG, OG AT DE OVERVÅGES TÆT OG REGELMÆSSIGT. Vores faciliteter fornys jævnligt, ved at den nyeste teknologi inkorporeres. Desuden har vi et intelligent vedligeholdelsessystem, der automatisk udskifter komponenterne, længe inden de svigter.

TRANSPORTSIKKERHED

FOR AT GARANTERE MAKSIMALE SIKKERHEDSNIVEAUER UNDER TRANSPORT udvælges vores eksterne logistik transportører nøje via en standardiseret proces, og de vurderes regelmæssigt.

KUNDESIKKERHED

VI TAGER VORES KUNDERS SIKKERHED MEGET ALVORLIGT. Hvis vi bemærker et sikkerhedsproblem på vores eller vores kunders lokationer, oplyser vi det med det samme. Derudover tilbyder vi omfattende trænings- og vurderingssessioner, hvor vi uddanner vores kunder i at fokusere på sikkerhed. Disse sessioner er gratis og en del af vores service.

EN BÆREDYGTIG VERDEN
ER EN DEL AF VORES VISION

AT ØGE ENERGIEFFEKTIVITETEN ER KERNEN I MANGE PU- APPLIKATIONER. Ved at mindske behovet for fossile brændsler inden for byggeri, transport og husholdningsapparater markant opnår PU- applikationer en positiv energibalance for deres levetid. Vi bidrager til en bæredygtig udvikling ved at fremme PU-innovationen overalt, hvor det er muligt.

ET HOLDBART MATERIALE MED EN HOLDBAR EFFEKT

Vores mål er at forbedre vores grønne balance på alle områder. Dette inkluderer råstoffer, produktion og forarbejdning samt anvendelsen og genanvendelsen af vores produkter. At forbedre vores produkters livsafslutningsfase er et af vores hovedmål.

Rene polyuretaner kan genanvendes effektivt og få nyt liv som fyldstof i nye PU-materialer eller som bindemateriale i genfræsede gummiprodukter. Når dette ikke er muligt, holder PU på lige så meget energi som kul, hvilket gør det til et fremragende råstof for termiske anvendelser. PLIXXENT er med i RePurpose, et projekt der fokuserer på genanvendelse af polyuretan. Målet er at udvikle økonomiske løsninger, der bringer gammel PU tilbage til det kemiske udgangspunkt, så det kan genanvendes til fulde.

POLYURETAN BIDRAGER TIL AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGERNE

De fleste biler og lastbiler indeholder forskellige anvendelser af polyuretan for at reducere vibrationer, støj- og varmeemissioner og dermed sikre komforten og maksimal sikkerhed. I alle disse tilfælde erstatter PU tungere materialer, hvilket reducerer køretøjets samlede vægt og dermed øger brændstofeffektiviteten.

Bygninger er den største kilde til CO2-emissioner. Med den lave termiske ledeevne forbedrer PU-produkter markant isoleringseffektiviteten i bygninger, samtidig med at der spares plads. De samme termiske egenskaber sikrer isolering til kedler og fjernvarme, til fødevaretransportbeholdere, køleskabe, frysere og diverse kommercielle apparater. Alle disse anvendelser hjælper med at holde energiforbruget på et minimum og forbedre effektiviteten.