VEILIGHEID IS
EEN KEUZE DIE WIJ MAKEN

BIJ PLIXXENT RICHTEN WIJ ONS NIET ALLEEN OP VEILIGHEID bij al onze activiteiten en bij het gebruik en de hantering van onze producten. Wij denken ook aan onze klanten en bieden hen trainingen en beoordelingssessies om een maximale focus op veiligheid te waarborgen, overal waar onze producten naartoe gaan.

ARBEIDSVEILIGHEID

ONZE MEDEWERKERS ZIJN ONS HOOGSTE GOED, DAAROM STREVEN WIJ NAAR EEN VEILIGE WERKOMGEVING.  Alle medewerkers worden uitgebreid en permanent getraind, zodat zij te allen tijde op een veilige manier opereren. Wanneer er ondanks onze inspanningen toch iets gebeurt, zal het incident worden onderzocht om herhaling te voorkomen. Elk ongeval tijdens het werk wordt geregistreerd en geanalyseerd, zodat wij hieruit kunnen leren. Wij streven ernaar om werkgerelateerd letsel van medewerkers tot nul te verlagen.

PRODUCTVEILIGHEID

DE HANTERING, HET TRANSPORT, GEBRUIK, RECYCLING EN VERWIJDERDING VAN ONZE PRODUCTEN MOET AAN STRENGE EISEN VOLDOEN.  Voor veel van onze producten gelden uitgebreide informatieverplichtingen die wij willen overtreffen door aanvullende informatie beschikbaar te stellen over een veilige interactie en door trainingen aan te bieden. Onze experts werken binnen alle gebieden van ons bedrijf nauw samen met klanten, handelaren en het publiek om ervoor te zorgen dat er op een veilige manier met onze producten wordt omgegaan.

FABRIEKSVEILIGHEID

HET SPREEKT VOOR ZICH DAT AL ONZE LOCATIES VOLDOEN AAN DE WETTELIJKE EISEN VOOR EXPLOITANTEN VAN FABRIEKEN EN NAUWGEZET EN REGELMATIG WORDEN GECONTROLEERD. Onze installaties worden regelmatig bijgewerkt, zodat zij van de nieuwste technologieën zijn voorzien. Daarnaast zorgt een intelligent     onderhoudssysteem ervoor dat onderdelen automatisch worden vervangen voordat zij defect raken.

TRANSPORTVEILIGHEID

OM TIJDENS HET TRANSPORT EEN MAXIMALE VEILIGHEID TE KUNNEN GARANDEREN, worden onze externe logistieke dienstverleners zorgvuldig geselecteerd via een gestandaardiseerd proces en regelmatig geëvalueerd.

KLANTVEILIGHEID

WIJ NEMEN DE VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN ZEER SERIEUS. Wanneer wij veiligheidskwesties op onze locaties opmerken, rapporteren wij dat meteen. Daarnaast bieden wij uitgebreide trainings- en beoordelingssessies aan om onze klanten te trainen om te focussen op veiligheid. Deze sessies zijn kosteloos en maken deel uit van onze serviceaanpak.

EEN DUURZAME WERELD
MAAKT DEEL UIT VAN ONZE VISIE

DE VERHOGING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE VORMT DE ESSENTIE VAN VEEL PU-TOEPASSINGEN. Doordat ze de behoefte aan fossiele brandstoffen in gebouwen,
 het transport en huishoudelijke apparaten aanzienlijk verlagen, realiseren PU- toepassingen een positieve energiebalans tijdens hun levensduur. Wij leveren een bijdrage aan duurzame     ontwikkelingen door waar mogelijk steeds de grenzen op te zoeken op het gebied van PU-innovaties.
 

EEN DUURZAAM MATERIAAL VOOR EEN DUURZAAM EFFECT

We strive to improve our ecobalance in each area.Wij streven ernaar om onze ecobalans op elk gebied te verbeteren. Daaronder vallen grondstoffen, productie en verwerking alsook de toepassing en recycling van onze producten.  De verbetering van de eindfase van de levenscyclus van onze producten is één van onze hoofddoelen.

Puur polyurethaan kan op een efficiënte manier worden gerecycled en worden hergebruikt als vulstof in nieuwe PU-materialen of als bindmiddel voor opnieuw vermalen rubberen producten. Als dat niet mogelijk is, zit in PU net zoveel energie opgeslagen als in kolen, zodat het materiaal uitstekend geschikt is als grondstof voor thermische verwerking. PLIXXENT maakt deel uit van RePurpose, een project dat is gericht op het hergebruik en de recycling van  polyurethaan. Het doel is om economische oplossingen te ontwikkelen waarmee oude PU kan terugkeren naar zijn chemische startpunt, zodat het volledig recyclebaar is.

POLYURETHAAN HELPT DE KLIMAATVERANDERING TEGEN TE GAAN

Most cars and lorries contain various PU applications to reduce vibration, noise and heat emissions, ensure comfort and maximise safety. Het overgrote deel van personenauto's en vrachtauto's bevat diverse PU-onderdelen ter vermindering van trillingen, herrie en warmte- emissies en ten behoeve van comfort en een maximale veiligheid. In al deze gevallen vervangt PU zwaardere materialen waardoor het totaalgewicht van het voertuig daalt en de brandstof- efficiëntie stijgt.

Gebouwen zijn de belangrijkste bron van CO2-emissies. Vanwege hun lage warmtegeleidingsvermogen, verbeteren PU-producten de isolatie-efficiëntie van gebouwen in hoge mate en besparen tegelijkertijd ruimte. Dezelfde thermische eigenschappen bieden isolatie voor boilers en stadsverwarming, voor voedsel- transportcontainers, koelkasten, diepvriezen en diverse commerciële apparaten. Al deze toepassingen helpen om het energieverbruik tot een minimum te beperken en de efficiëntie te verhogen.