Conformiteit – Gedragscode

Voor ons is conformiteit een essentieel onderdeel om het duurzame succes van onze onderneming te verzekeren. Onze Gedragscode is bedoeld om onze medewerkers en zakenpartners te helpen met conformiteits-risico’s en mogelijke onwettige handelingen in een vroeg stadium te signaleren. In deze Gedragscode zijn de normen en beleidslijnen vastgesteld die wij volgen om te voldoen aan de verplichtingen van onze sector en die van onze nationale en internationale klanten en leveranciers. Onze normen gelden voor iedereen die voor of namens PLIXXENT werkt. Alle medewerkers van PLIXXENT dienen zich aan deze Gedragscode te houden. Wij verplichten ons tot het naleven van nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op onze diensten over de hele wereld. Deze Gedragscode beschrijft het wettelijk kader waarbinnen wij werken. Het definieert de basisprincipes voor ons gedrag en de relatie met onze zakelijke partners en het publiek. De Gedragscode beschrijft de beginselen van ons zakelijk handelen en geeft een uitdrukking over onze bedrijfswaarden.

Download Conformiteit – Gedragscode