Bezpieczeństwo
to wybór, którego dokonujemy

W PLIXXENT NIE TYLKO SKUPIAMY SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWIE we wszystkich naszych działaniach oraz w używaniu i obsłudze naszych produktów. Dbamy również o naszych klientów i oferujemy szkolenia oraz sesje oceniające, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w każdym miejscu, do którego trafiają nasze produkty.

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

NASI PRACOWNICY SĄ NASZYM NAJWIĘKSZYM ATUTEM, DLATEGO KONCENTRUJEMY SIĘ NA TWORZENIU DLA NICH BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA PRACY. Cały personel jest wszechstronnie i stale szkolony, aby potrafił myśleć i działać bezpiecznie. Jeśli jednak mimo tych starań coś się wydarzy, sprawa zostanie zbadana, aby zapobiec powtórzeniu się tego typu zdarzeń. Wszelkie incydenty w pracy są rejestrowane i analizowane, abyśmy mogli wyciągać z nich wnioski. Dążymy do ograniczenia do zera liczby urazów doznanych przez pracowników podczas wykonywania czynności związanych z pracą.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI

PRZENOSZENIE, TRANSPORT, UŻYTKOWANIE, RECYKLING I UTYLIZACJA NASZYCH PRODUKTÓW MUSZĄ SPEŁNIAĆ SUROWE WYMAGANIA. Wiele naszych produktów jest objętych dokładnymi zasadami dotyczącymi przekazywania informacji, które dodatkowo uzupełniamy, dostarczając dalszych informacji dotyczących bezpiecznej interakcji oraz organizując szkolenia. Nasi specjaliści we wszystkich obszarach naszej działalności ściśle współpracują z klientami, handlowcami i opinią publiczną, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z naszymi produktami.

Bezpieczeństwo zakładu

TO OCZYWISTE, ŻE WSZYSTKIE NASZE ZAKŁADY SPEŁNIAJĄ WYMOGI PRAWNE DLA OPERATORÓW ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I SĄ DOKŁADNIE I REGULARNIE MONITOROWANE. Nasze obiekty są często modernizowane w celu dostosowania ich do najnowszych technologii. Ponadto inteligentny system konserwacji automatycznie dokonuje wymiany elementów na długo przed ich zużyciem.

Bezpieczeństwo transportu

ABY ZAGWARANTOWAĆ MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TRANSPORTU, w ramach ustandaryzowanego procesu starannie wybieramy i regularnie oceniamy naszych zewnętrznych dostawców usług logistycznych.

Bezpieczeństwo klienta

BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH KLIENTÓW TRAKTUJEMY BARDZO POWAŻNIE. Jeśli zauważymy jakiekolwiek problemy związane z bezpieczeństwem w naszych lub ich obiektach, natychmiast je sygnalizujemy. Ponadto oferujemy kompleksowe szkolenia i sesje oceniające, aby zapewnić naszym klientom wiedzę na temat bezpieczeństwa. Sesje te są bezpłatne i stanowią część naszego programu usług.

Zrównoważony rozwój
jest częścią naszej wizji świata

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ JEST ISTOTĄ WIELU ZASTOSOWAŃ POLIURETANÓW. Poprzez znaczne ograniczenie zapotrzebowania na paliwa kopalne w budownictwie, transporcie i urządzeniach domowych zastosowania poliuretanów pozwalają na uzyskanie dodatniego bilansu energetycznego w całym okresie eksploatacji. Wspieramy zrównoważony rozwój poprzez wprowadzanie innowacji w dziedzinie poliuretanów, kiedy tylko jest to możliwe.

Trwały materiał zapewniający trwały efekt

Dążymy do poprawy naszego bilansu ekologicznego w każdym obszarze. Dotyczy to surowców, produkcji i przetwarzania, a także zastosowania i recyklingu naszych produktów. Jednym z naszych głównych celów jest usprawnienie końcowej fazy życia naszych produktów.

Czyste poliuretany można skutecznie poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać jako wypełniacz w nowych materiałach poliuretanowych lub jako spoiwo w produktach z powtórnie przetworzonej gumy. A kiedy nie jest to możliwe, poliuretany zawierają tyle samo energii co węgiel, co czyni je doskonałym surowcem do wykorzystania termicznego. PLIXXENT jest częścią projektu RePurpose, który koncentruje się na ponownym wykorzystaniu i recyklingu poliuretanów. Celem jest opracowanie rozwiązań ekonomicznych, które przywrócą starym poliuretanom ich chemiczny punkt wyjścia, dzięki czemu będą w pełni nadawały się do recyklingu.

Poliuretany pomagają w walce ze zmianami klimatu

W większości samochodów osobowych i ciężarowych zastosowano różne rodzaje poliuretanów, aby zmniejszyć wibracje, hałas i emisję ciepła, a także zapewnić komfort i zwiększyć poziom bezpieczeństwa. We wszystkich tych przypadkach poliuretan zastępuje cięższe materiały, zmniejszając całkowitą masę pojazdu, a tym samym zwiększając wydajność paliwową.

Największym źródłem emisji CO2 są budynki. Ze względu na niską przewodność cieplną, wyroby z poliuretanu znacznie poprawiają skuteczność izolacji budynków, pozwalając jednocześnie na zaoszczędzenie miejsca. Te same właściwości termiczne pozwalają na izolację kotłów i instalacji ciepłowniczych, pojemników do transportu żywności, lodówek, zamrażarek oraz różnych urządzeń użytkowych. Wszystkie te zastosowania pomagają utrzymać zużycie energii na minimalnym poziomie i poprawić wydajność.