Polityka prywatności

Nasza firma przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i szanuje prawo użytkowników do prywatności. Poniżej przedstawiamy informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej www.plixxent.com.


Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej witryny

Naszą witrynę można przeglądać i uzyskiwać informacje bez konieczności podawania danych osobowych. Niemniej jednak, kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę, informacje są wysyłane przez jego przeglądarkę na serwer naszej witryny. W tym celu zapisywany jest adres IP komputera żądającego dostępu, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL udostępnianego pliku, adres URL odsyłacza, a także używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera i nazwa dostawcy usług dostępu. Przetwarzanie danych odbywa się w celu zapewnienia płynnego połączenia z naszą witryną, wygodnego korzystania z niej oraz oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także w celach administracyjnych.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych tu celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie będziemy wykorzystywać zgromadzonych danych do formułowania wniosków na temat użytkownika.


Formularz kontaktowy

Można się z nami skontaktować bezpośrednio przez formularz kontaktowy. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie podanym przez użytkownika. Adres e-mail i imię użytkownika wykorzystujemy tylko do przetworzenia jego zapytania. Następnie dane te zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda wyrażona przez użytkownika zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO.


Ujawnianie informacji stronom trzecim

Jeśli w ramach przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, upewniliśmy się również, że są oni wybierani i kontrolowani zgodnie z przepisami ustawowymi i są zobowiązani do przestrzegania ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych. Oprócz tego dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W naszej witrynie nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Usuwanie danych

Nie przechowujemy danych użytkownika dłużej niż jest to absolutnie konieczne i tylko w ramach prawnych zobowiązań do ich przechowywania. W przypadku przetwarzania danych, którego dokonujemy na podstawie zgody użytkownika (np. wysyłanie newsletterów), usuniemy jego dane natychmiast po wycofaniu przez niego zgody, chyba że zobowiązania prawne lub ustawowe wymagają dalszego przechowywania.


Prawa użytkownika

Jako osobie, której dane dotyczą, użytkownikowi przysługują różne prawa w oparciu o podstawę prawną:

Prawo dostępu do informacji:
Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo zażądać informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności użytkownik może zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym jego dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania, pochodzeniu jego danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, jeśli ma to zastosowanie, znaczących informacji o szczegółach takich danych.

Prawo do poprawiania danych:
Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik może zażądać niezwłocznego skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia swoich danych osobowych przechowywanych u nas.

Prawo do usunięcia danych:
Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli zakwestionuje ich prawidłowość, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmówi ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli złożył sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO.

Prawo do przenoszenia danych:
Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik może również otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie.

Prawo do wycofania zgody:
Zgodnie z art. 7 pkt 3 RODO użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę. W związku z tym w przyszłości możemy nie przetwarzać danych, które były oparte na tej zgodzie.

Prawo do sprzeciwu:
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej wynikającej z naszych uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim przypadku prosimy o poinformowanie nas o powodach, dla których użytkownik chce wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego:
Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo można zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Dolnej Saksonii (Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen).


Anonimowe korzystanie z witryny i plików cookie

Korzystanie z naszej witryny jest możliwe dla każdego użytkownika nawet bez podawania danych osobowych.

Jeśli użytkownik odwiedza naszą witrynę bez podawania swoich danych w formularzu online, pozostaje anonimowy, a my przechowujemy jedynie nazwę jego dostawcy internetowego i odwiedzane strony. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznej oceny statystycznej korzystania z naszej witryny.

Pliki cookie to dane, które są zapisywane na komputerze użytkownika przez odwiedzaną witrynę i które pozwalają na zmianę ustawień przeglądarki. Pliki cookie przekazują informacje do witryny, która je wykorzystuje. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje, takie jak ustawienia językowe, czas trwania wizyty w naszej witrynie lub dokonane tam wpisy. Dzięki temu nie trzeba na przykład wprowadzać ponownie niezbędnych danych z formularza przy każdym korzystaniu z witryny. Informacje przechowywane w plikach cookie mogą być również wykorzystywane do określania preferencji i dopasowywania treści do obszarów zainteresowania.

Istnieją różne rodzaje plików cookie: Pliki cookie sesji to ilości danych, które są tylko tymczasowo przechowywane w pamięci roboczej i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe lub trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W przypadku tego typu plików cookie informacje mogą być również przechowywane w plikach tekstowych na komputerze użytkownika. Jednak w każdej chwili można usunąć te pliki cookie poprzez ustawienia przeglądarki.

Pliki cookie administratora są umieszczane przez witrynę, którą użytkownik odwiedza. Tylko ta witryna może odczytywać informacje z tych plików cookie. Pliki cookie stron trzecich są umieszczane przez podmioty, które nie są operatorami witryny, którą użytkownik odwiedza. Te pliki cookie są wykorzystywane na przykład przez firmy marketingowe.

Podstawa prawna ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie oraz okres ich przechowywania mogą być różne. Jeśli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit. a RODO. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest nasz przeważający uzasadniony interes, podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Wskazany cel odpowiada wówczas naszemu uzasadnionemu interesowi.

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny, udostępnić podstawowe funkcje, zmierzyć zasięg oraz – za zgodą użytkownika – dostosować nasze usługi do preferowanych obszarów zainteresowania.

Pliki cookie już zapisane na urządzeniu końcowym można usunąć w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były zapisywane, może to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: Internet ExplorerFirefoxGoogle ChromeGoogle Chrome na urządzenia mobilneMicrosoft EdgeSafariSafari na urządzenia mobilne. Można też zainstalować tzw. blokery. Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać, jeśli obsługa plików cookie zostanie wyłączona.

Przy wejściu na naszą witrynę wszyscy użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o używaniu przez nas plików cookie i odsyłani do niniejszej informacji o ochronie danych. Jednocześnie użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie niektórych plików cookie, które są istotne zwłaszcza dla personalizacji usług i działań marketingowych. Po wyrażeniu zgody użytkownik może ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, korzystając z poniższego linku, aby wyświetlić zarządzanie plikami cookie i usunąć zaznaczenie przy przetwarzaniu, na które wyraził zgodę.

Dostosuj preferencje dotyczące plików cookie


Wykorzystanie Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, które pomagają witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP w tej witrynie, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi.

Pełen adres IP tylko w wyjątkowych przypadkach zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz do świadczenia dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez użytkownika zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO. Po wyrażeniu zgody użytkownik może ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny.


Google Ads

Google Ads pozwala nam łączyć nasze reklamy z określonymi hasłami wyszukiwania. Reklamy te mogą być wyświetlane na witrynach w sieci reklamowej Google po wpisaniu przez użytkownika zapytania do wyszukiwarki. Do reklam w wyszukiwarce używamy również list remarketingowych. Pozwala to nam dostosować kampanie reklamowe do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą witrynę. Dzięki tym usługom możemy łączyć nasze reklamy z określonymi wyszukiwanymi hasłami lub kierować reklamy do wcześniejszych użytkowników, np. reklamować usługi, które użytkownicy oglądali w naszej witrynie. Gdy użytkownik kliknie reklamę lub odwiedzi naszą witrynę, Google umieszcza plik cookie na jego komputerze. Informacje te są wykorzystywane do tego, aby w kolejnych zapytaniach wyszukiwawczych można było zwrócić się konkretnie do odwiedzającego. W tym celu, gdy użytkownik ogląda stronę zawierającą reklamy typu double click, do przeglądarki wysyłany jest tzw. plik cookie typu double click. Informacje na temat stosowanej technologii plików cookie typu double click można uzyskać, klikając tutaj. Więcej informacji na ten temat można również znaleźć w statystykach witryny Google i polityce prywatności.

Za pomocą tej technologii zarówno Google, jak i my jako klient otrzymujemy informacje o tym, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do naszej witryny, aby skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Informacje uzyskane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej w celu optymalizacji reklam. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym można by zidentyfikować odwiedzających. Statystyki dostarczone nam przez Google obejmują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam oraz, jeśli to możliwe, czy zostali przekierowani na stronę w naszej witrynie oznaczoną tagiem konwersji. Dzięki tym statystykom możemy sprawdzić, które hasła wyszukiwania doprowadziły do największej liczby kliknięć naszych reklam i które reklamy doprowadziły do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Cel przetwarzania:

Używamy Google Ads oraz, w tym kontekście, Google Conversion Tracking, aby zwrócić uwagę na nasze aktualne projekty i rozwój, planowane działania i usługi. W ramach sieci reklamowej Google nasze reklamy są wyświetlane w tematycznych wynikach wyszukiwania i witrynach na podstawie zdefiniowanych przez nas słów kluczowych.


Podstawa prawna:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO. Po wyrażeniu zgody użytkownik może ją wycofać ze skutkiem na przyszłość.


Okres przechowywania danych:

Informacje o okresie przechowywania można uzyskać od dostawcy lub pod adresem policies.google.com/privacy. Plik cookie jest usuwany po trzech miesiącach.


Menedżer tagów Google

W celu zapewnienia przejrzystości chcielibyśmy zaznaczyć, że korzystamy z Menedżera tagów Google od dostawcy Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Sam Menedżer tagów Google nie gromadzi żadnych danych osobowych. Menedżer tagów Google ułatwia nam integrację i zarządzanie naszymi tagami. Tagi to małe fragmenty kodu, które są używane między innymi do mierzenia ruchu i zachowania użytkowników, mierzenia wpływu reklam online i kanałów społecznościowych, ustawiania remarketingu i targetowania oraz testowania i optymalizacji witryn. Korzystamy z Menedżera tagów dla usługi Google Analytics. Jeśli użytkownik wyłączył usługę, Menedżer tagów Google uwzględni tę dezaktywację. Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/


Google AdSense

Używamy Google AdSense, usługi reklamy internetowej świadczonej przez Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense używa plików cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zbierają o nim informacje statystyczne, które są przetwarzane przez naszych partnerów reklamowych. Wykorzystujemy Google AdSense, aby prezentować użytkownikom reklamy dostosowane do ich zainteresowań. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, Google otrzymuje taką informację. Dane są przekazywane do USA i tam analizowane. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google, jego dane mogą być bezpośrednio do niego przypisane. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby zadanie było powiązane z jego profilem Google, musi się wylogować. Możliwe, że dane te są przekazywane partnerom umownym Google, jak również stronom trzecim i władzom. W tej witrynie aktywowano również reklamy Google AdSense pochodzące od stron trzecich. Wyżej wymienione dane mogą być przekazywane dostawcom zewnętrznym (wymienionym na stronie https://support.google.com/admanager/answer/94149?hl=en).

Dane osobowe są przekazywane do USA w ramach Tarczy Prywatności UE-USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony. Certyfikat można pobrać tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Instalacji plików cookie z Google AdSense można zapobiec, dezaktywując reklamy związane z zainteresowaniami w Google za pomocą linku https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Ponadto można wyłączyć reklamy na bazie zainteresowań od dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji „O reklamach”, klikając link https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Oba te ustawienia dezaktywacji są kasowane po usunięciu plików cookie. Można je również trwale wyłączyć w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, klikając link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Może się jednak zdarzyć, że pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej oferty nie będzie wtedy możliwe.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.


Usługi LinkedIn

Niniejsza witryna korzysta z usług LinkedIn w celu poprawy komfortu użytkowania naszej witryny, umożliwienia aplikowania o pracę za pośrednictwem LinkedIn, ułatwienia korzystania z sieci społecznościowej LinkedIn oraz kontaktu z innymi użytkownikami LinkedIn. Dostawcą usług jest LinkedIn Corporation, 599 N Mathilda Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA.

LinkedIn otrzymuje informacje o odwiedzinach i interakcjach z oferowanymi przez nas usługami LinkedIn, np. gdy użytkownik rejestruje się za pośrednictwem LinkedIn lub korzysta z wtyczek (np. „Udostępnij za pomocą LinkedIn” lub „Aplikuj za pomocą LinkedIn”). Gdy użytkownik korzysta z usług LinkedIn w naszej witrynie, LinkedIn wykorzystuje informacje o logowaniu, pliki cookie, informacje o urządzeniu oraz adresy Protokołu Internetowego („IP”) w celu zidentyfikowania użytkownika i zarejestrowania sposobu korzystania z usług. Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez LinkedIn można znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table.

Jeśli użytkownik jest członkiem sieci społecznościowej dostawcy i jest zalogowany w sieci społecznościowej podczas swojej wizyty w tej witrynie, jego dane i informacje o jego wizycie w tej witrynie mogą zostać połączone z jego profilem w sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na dokładny zakres danych zbieranych o użytkowniku przez dostawcę. Więcej informacji na temat zakresu, rodzaju, celu przetwarzania danych, okresów przechowywania, a także praw i ustawień dotyczących ochrony danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table oraz https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy-summary.

W przypadkach, w których użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, np. jeśli jako członek LinkedIn zgadza się na naszą prośbę o dostęp do swoich zasobów na LinkedIn, jego zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (art. 7 RODO). W innych przypadkach, np. gdy użytkownik aplikuje do nas za pośrednictwem serwisu LinkedIn, przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do nawiązania stosunku pracy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO oraz ustęp 26 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz/federalna ustawa o ochronie danych]). Ponadto nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych jest uzasadniony wyżej wymienionymi celami (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

Aby nie dopuścić do gromadzenia przez LinkedIn danych w celach reklamowych, można ustawić plik cookie za pośrednictwem tego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Ponadto można skorzystać z tego linku, aby dokonać dalszych dostosowań do przepisów o ochronie danych osobowych: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en