STOPKA REDAKCYJNA

PLIXXENT Holding GmbH 
Gasstraße 18, Haus 5
22761 Hamburg
Niemcy

Telefon: +49 441 68099 205
Faks: +49 441 680 99 200
E-mail: info@plixxent.com
Internet: www.plixxent.com

Zarejestrowana siedziba: Hamburg
Sąd rejonowy w Hamburgu – nr rejestru: HRB 164091
Nr podatkowy: 64/214/03046 
Nr VAT: DE324691732

Jedyny odpowiedzialny osobiście i zarządzający partner:
PLIXXENT Holding GmbH
Sąd rejonowy w Hamburgu – nr rejestru: HRB 164091
Zarejestrowana siedziba: Hamburg
Reprezentowany przez: Dr Joerg Schottek

Ograniczenie odpowiedzialności

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem jakichkolwiek informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji niepełnych lub nieprawidłowych, zostaną zatem odrzucone. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami może zostać rozszerzona, zmieniona, częściowo lub całkowicie usunięta przez autora bez uprzedniego ogłoszenia.

Odnośniki i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odnośniki z jego strony – chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego stronę oglądanie tych stron. Jeśli w wyniku wykorzystania przedstawionych tam informacji dojdzie do jakiejkolwiek szkody, odpowiedzialność może ponosić jedynie autor danych stron, a nie ten, kto umieścił odnośnik do tych stron. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości lub list dyskusyjnych udostępnionych na jego stronie.

Prawa autorskie

Autor nie zamierzał wykorzystywać w publikacji żadnych materiałów chronionych prawem autorskim lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazał prawa autorskie do danego obiektu. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie elementów takich jak schematy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Rejestry

Zgodnie z powszechną praktyką rejestrujemy dostępy do naszego serwera HTTP. Nasze rejestry zawierają datę, godzinę, nazwę (URL) strony, na którą nastąpiło wejście, oraz adres IP komputera, z którego nastąpiło wejście. Przekazując nam te informacje, użytkownik automatycznie akceptuje te warunki.

Moc prawna tego zastrzeżenia

Niniejsze zastrzeżenie należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli części lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub nie są poprawne, fakt ten nie wpływa na treść lub ważność pozostałych części.