Zgodność z przepisami – Kodeks postępowania

Zgodność z przepisami jest dla nas istotnym elementem zapewniającym trwały sukces naszej firmy. Celem naszego kodeksu postępowania jest pomoc naszym pracownikom i partnerom biznesowym we wczesnej identyfikacji ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów oraz ewentualnych działań niezgodnych z prawem. Niniejszy kodeks postępowania określa normy i zasady, których przestrzegamy, aby sprostać wymaganiom stawianym przez naszą branżę oraz przez naszych krajowych i międzynarodowych klientów i dostawców. Nasze standardy dotyczą każdego, kto pracuje dla firmy PLIXXENT lub w jej imieniu. Wszyscy pracownicy PLIXXENT muszą przestrzegać niniejszego kodeksu postępowania. Zobowiązujemy się do przestrzegania krajowych praw i przepisów, które dotyczą naszych usług na całym świecie. Niniejszy kodeks postępowania określa ramy prawne, zgodnie z którymi działamy. Wyznacza on podstawowe reguły naszego postępowania oraz relacji z naszymi partnerami biznesowymi i społeczeństwem. Określa on zasady naszych działań korporacyjnych i wyraża nasze wartości korporacyjne.

Pobierz Zgodność z przepisami – Kodeks postępowania